ماند

جلسه دوم موج مثبت و منفی ماند دو نوع موج مثبت و منفی وجود داره که توی زبان هندی به موج منفی ماند گفته میشه. ما مدام تحت تاثیر این دو موج هستیم ، مثلا یک روز سالم و سرحال و شاد و روز دیگه غمگین و افسرده و کسل در این حالت نشون میده … ادامه خواندن ماند