دفترچه مراقبه

جلسه اول تهیه دفترچه مراقبه برای خودت هر تمرینی باید انجام بدیم ،یا آن تمرینهایی که انجام ندادیم داخل این دفترچه مراقبه مینویسیم. بارها زمانی تصمیم گرفتیم که فکر بد نکنیم ، اما یکدفعه بخودمون میآییم میبینیم که یک عالمه فکر بد توی سرمونه. بدین دلیله که ما طی سالها شرطی شدیم که اختیار افکار … ادامه خواندن دفترچه مراقبه