دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ثروتمند ترین مرد بابل

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ثروتمند ترین مرد بابل او کسی بود که از دست بدهکاری خود به شهرای اطراف سفر کرد.و خلاصه تجربیاتش به شرح ذیل است. اول اینکه سهم خودت را زودتر از همه بردار. دوم با یک مبلغی کم زندگی خود را بگذران. سوم از کسانی که صاحب علم و تجربه هستن کمک … ادامه خواندن دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ثروتمند ترین مرد بابل