بهینه سازی سایت

شناخت فعالیتهای منفی در سئو اگر سئو را بروش درست و خوب انجام دهیم رشد سئو در سایت خودمون را شاهد خواهیم بود. و آنرا در کسب و کار اینترنت احساس خواهیم کرد. ولی اگر سئوی سایت را اشتباه انجام دهیم رتبه سایت کاهش پیدا کرده و فت میکنه مراقب باشیم کسانی که رقیب هستند … ادامه خواندن بهینه سازی سایت